Děkujeme za podporu

Za podporu naší činnosti děkujeme Královéhradeckému kraji (provoz kluboven) a Statutárnímu městu Hradec Králové (podpora táborů).